Digitální transformace 2020

Akce již proběhla
9.6.2020 09:00 TC HK

Přijďte si s námi vyměnit nové informace a zkušenosti potřebné pro úspěšnou digitální transformaci i Vaší firmy nebo organizace!

Program akce zde.

Další informace k celému projektu včetně registrace na www.digitalnitransformace2020.cz.

Poslední dva měsíce ukázaly, jak velká je propast mezi lidmi a firmami, kteří a které jsou „born digital“, nebo se alespoň naučili technologie ovládat dostatečně na to, aby jim usnadnily život a umožnily fungování a komunikaci i v podmínkách ztížených nečekanými vládními opatřeními a důsledky toho, že mezilidské i B2B fyzické kontakty byly náhle velmi ztíženy, a těmi, kteří si dosud vystačili „postaru“ – analogově, papírově a výlučně a nebo majoritně prostřednictvím osobního kontaktu.

A jak je tomu u Vás? Využívá Vaše firma či organizace dostatečně všech příležitostí, které implementace pokročilých digitálních technologií a jejich kombinací nabízí? Máte k dispozici dostatečné finanční, lidské i technologické zdroje, s jejichž pomocí můžete svoji firmu úspěšně digitálně transformovat? Jsou Vaše operační a řídicí, výrobní, distribuční, obchodní i komunikační procesy správně nastaveny na to, aby firma mohla obstát v konkurenci bující na podhoubí digitální revoluce, která umožňuje rychle se vyšvihnout zcela novým hráčům a naopak může znenadání potopit stálice českého průmyslu?