Brain&Breakfast: Precizní medicína

Akce již proběhla
19.3.2020 08:30 TC HK brain

Akce v TC HK se ruší, snídani sledujte online zde.

Preventivní medicína v pravém slova smyslu musí být založena na základních předpokladech pro rozvoj nemocí – našeho genomu a mikrobiomu. Ideálním doplňkem jsou potravinové alergie a intolerance. Holistický přístup poskytující doporučení na základě těchto dat je ideální možností skutečně účinné a včasné prevence.

MUDr. Petr Hora, MBA pracoval po ukončení studia na Anesteziologicko-resuscitační
klinice FN Plzeň a Metabolické jednotce intenzivní péče I. Interní kliniky FN Plzeň i jako lékař Letecké
záchranné služby AČR Plzeň-Líně. V roce 2003 měl první možnost seznámit se s novým oborem
medicíny – prediktivní genomikou a personalizovanou medicínou na jejím podkladě. V roce 2007
zakládá společně s manželkou MUDr. Gabrielou Horovou společnost medical beauty s.r.o. a již o rok
později zahajuje činnost Klinika MEDICAL BEAUTY, ve které je zodpovědný za činnost Centra 5P
medicíny. V letech 2009 – 2010 intenzivně spolupracoval na genomickém projektu Centra 5P medicíny
s prof. Dr. Elenou Baranovou, MD, PhD., tehdejší expertkou Evropské komise EU pro Projekt rozvoje
genomiky.V současné době pracuje na nových diagnostických postupech a vývoji inovativních profilů
genomické a personalizované medicíny s prof. Dr.med. Bernardem Weberem z prestižní lucemburské
laboratoře Reúnis. Petr Hora aktivním členem World Society of Interdisciplinary of Aesthetic and Anti-
Aging Medicine, American College of Lifestyle Medicine a International Society of Microbiota a řady
dalších společností. Na základě prezentovaných výsledků o propojení střevního mikrobiomu a
potravinových alergií IgG se v roce 2019 stává i členem Vědecké rady německé společnosti ImuPro. Ve spolupráci s laboratoří LR-MDL nyní připravuje nové testy prediktivní genomiky.Tým Centra precizní
5P medicíny Kliniky MEDICAL BEAUTY pod vedením MUDr. Petra Hory, MBA je v současné době
zaměřen na poskytování péče na podkladě komplexních analytických profilů, zahrnující vyšetření
prediktivní genomiky, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí a alergií doplněné o speciální
laboratorní testy včetně epigenomických

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI