Brain&Breakfast: Precizní medicína

Akce již proběhla
17.9.2020 08:30 brain

Preventivní medicína v pravém slova smyslu musí být založena na základních předpokladech pro rozvoj nemocí – našeho genomu a mikrobiomu. Ideálním doplňkem jsou potravinové alergie a intolerance. Holistický přístup poskytující doporučení na základě těchto dat je ideální možností skutečně účinné a včasné prevence.

MUDr. Petr Hora, MBA pracoval po ukončení studia na Anesteziologicko-resuscitační
klinice FN Plzeň a Metabolické jednotce intenzivní péče I. Interní kliniky FN Plzeň i jako lékař Letecké
záchranné služby AČR Plzeň-Líně. V roce 2003 měl první možnost seznámit se s novým oborem
medicíny – prediktivní genomikou a personalizovanou medicínou na jejím podkladě. V roce 2007
zakládá společně s manželkou MUDr. Gabrielou Horovou společnost medical beauty s.r.o. a již o rok
později zahajuje činnost Klinika MEDICAL BEAUTY, ve které je zodpovědný za činnost Centra 5P
medicíny. Tým Centra precizní 5P medicíny je v současné době zaměřen na poskytování péče na podkladě komplexních analytických profilů, zahrnující vyšetření prediktivní genomiky, střevního mikrobiomu a potravinových intolerancí a alergií doplněné o speciální laboratorní testy včetně epigenomických.

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI