Brain&Breakfast: Hodnotový leadership

Akce již proběhla
22.8.2019 08:30 TC HK brain

…aneb jak může obyčejná touha pomáhat být smyslem práce a pokora zdrojem sebevědomí.

Od skupinky dobrovolníků v kuchyňce Lidových novin k největší nevládní organizaci ve střední Evropě
s obratem dvě miliardy korun. Hodnotový základ, legitimita neziskového sektoru, vize, rozhodování, priority, řízení, zdroje a kontrola. Idealismus a optimismus, který dráždí politiky stavící na negaci a proč nechceme být jen poskytovatel služby.
Konkrétní příklady z rozhodování a práce Člověka v tísni ve světě i doma a proč není výrazem skutečné Corporate Social Responsibility jen líbivý Corporate Social Marketing…

ŠIMON PÁNEK je spoluzakladatelem a výkonným ředitelem společnosti Člověk v tísni, humanitární
organizace se sídlem v České republice. Člověk v tísni poskytuje humanitární pomoc a podporu
v oblasti lidských práv a občanské společnosti, zejména pak ve státech s autoritářským režimem
a v místech konfliktu včetně Čečenska, Balkánu, Běloruska, Ukrajiny a Kuby.
Šimon byl coby studentský aktivista během sametové revoluce v roce 1989 vůdcem několika stávek
proti režimu. Působil jako zahraniční specialista pro oblast Balkánu a lidských práv v prezidentské
administrativě Václava Havla. Je členem Evropské rady pro zahraniční vztahy (www.ecfr.eu) a
zakládajícím členem Rady evropského partnerství pro demokracii (www.eupd.eu).
Od roku 2004 do roku 2010 byl Šimon předsedou české nevládní ro zvojové organizace FoRS
(www.fors.cz). Od roku 2011 do roku 2013 působil také jako předseda dozorčí rady Aliance 2015,
evropské sítě nevládních organizací (www.alliance2015.org). Od minulého roku je Šimon předsedou
nové instituce působící v zemích bývalého Sovětského svazu pod názvem Centrum občanské
společnosti Praha (www.praguecivilsociety.org).
Šimon Pánek je nositelem Medaile Za zásluhy České republiky za rok 2002 a Ceny Evropan roku
2003.

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI