Brain&Breakfast: AI – parní stroj 21. století

Akce již proběhla
22.10.2020 08:30 - 10:00 TC HK brain

Přednáška se bude sestávat ze 3. částí
1) ukázka toho, jak historický mají vliv inovace na lidské společenství (oheň, písmo, kolo, domesti-
kace koně, parní stroj, elektřina)
2) posléze vysvětlení možností a reality AI (zdravá demystikace) a ukázka toho, kde už se používá,
3) a naposled okénko do budoucna – co nás s AI čeká, kde bychom ji měli začít ASAP lépe využívat
a jaký to bude mít společenský dopad
Sara Polak
vystudovala na Oxfordu archeologii a evoluční antropologii a posledních sedm let strávila prací v
různých technologických startupech od Londýna po USA a Nový Zéland. Po necelé dekádě ve Velké
Británii se vrátila zpět do své vlasti, aby tady působila v oblasti startupů, inovací a umělé inteligence
(AI). Její dlouhodobý cíl je přeměnit Českou republiku v globální centrum umělé inteligence a v
inovační superhub.
Sara je Aspen Young Leader a také stipendistou Bakala Foundation. Pracuje na několika projektech
jako prg.ai, Startup Disrupt a Czech.global, a zároveň se věnuje neziskovým iniciativám jako Science
To Go (spolek založený pro popularizaci vědy pro veřejnost) a různých hackathonů. Dále propaguje
aktivní multidisciplinární propojování státu, komerční a vzdělávací sféry.
Její sen je popularizovat velká složitá témata z oblasti technologií a vědy, aby je širší veřejnost mohla
lépe uchopit a pracovat s nimi, což mimo jiné překlene obrovskou mezeru mezi nejnovějšími
technologiemi a lidmi a ve výsledku povede k efektivnější adopci technologií ve společnosti. To bude
mít za důsledek pozitivní ekonomický i sociální efekt a z Česka toto vše pak může udělat podhoubí
světové vědy a inovací.
Talent i produkty zde jsou, jen je využít!

PŘIHLÁSIT SE NA AKCI