BIOINFORMATIKA aneb jak se vypořádat s datovou explozí v biologii a biomedicíně

Akce již proběhla
25.6.2019 09:00 PřF UHK

Setkání zástupců výzkumného a inovačního prostředí Královéhradeckého kraje

Koncem měsíce června se v Hradci Králové uskuteční setkání zástupců výzkumných organizací a inovačních subjektů. Mezi hlavními body programu se objeví:

Idea založení Bioinformatického centra Hradec Králové

Prezentace aktivit výzkumných organizací zabývajících se touto oblastí v Královéhradeckém kraji

Možnosti mezinárodní spolupráce v bioinformatice

Technologická agentura ČR v regionech (prezentace aktivit nově zřízené Regionální kanceláře Technologické agentury ČR pro Pardubický a Královéhradecký kraj)

Registrace na setkání prostřednictvím webu www.proinovace.cz

Program

Pozvánka

Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
Aula S1
Hradec Králové
www.uhk.cz/cs-CZ/PRF