TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Výstavba vědeckotechnického parku

Záměr vybudování vědeckotechnického parku vychází z povahy regionu. Statutární město Hradec Králové je historicky univerzitně zaměřené, bez významných technicky orientovaných vysokých škol nebo výzkumných ústavů. Pro projekt vybudování vědeckotechnického parku, jako nástroje pro dosažení této synergie, byl vytipován jako nejvhodnější bývalý stravovací objekt (budova č. 19) v areálu bývalého vojenského letiště v Hradci Králové.

 

V prosinci 2004 Zastupitelstvo města Hradec Králové schválilo záměr vybudování vědeckotechnického parku. Následovala realizace podmiňující fáze projektu s ohledem na možnost získání dotace z Operačního programu Průmysl a podnikání, programu Prosperita, který výstavbu a rozvoj vědecko-technologických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií přímo podporoval.

 
Vybudovaný vědeckotechnický park disponuje variabilními prostory pro kanceláře, laboratoře a prototypové dílny pro lehkou výrobu. Objekt disponuje 2.817 m2 variabilních prostor, z čehož 1.594 m2 tvoří pronajímatelnou plochu. 
 

Nositel projektu:

Statutární město Hradec Králové

 

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 12. 2005
Ukončení projektu: 31. 5. 2008
Trvání projektu: 30 měsíců

 
Finanční zajištění:
OP Podnikání a inovace, program Prosperita
 
 
Rozpočet projektu:
83 835 000 Kč
 
Přidělená dotace:
62 876 000 Kč
 

Projekt ukončen.

Bez nzvu-1
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111