TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Virtuální realita

Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který pomůže TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové nastavit služby v oblasti virtuální a rozšířené reality.
 

Koncept laboratoře virtuální reality TC HK je inovativním, komplexním a originálním řešením v oblasti východních Čech. Vytvoření Laboratoře virtuální reality umožní TCHK zpřístupnit technologii nejvyšší úrovně známé pod pojmem (hi-tech) především komerčnímu sektoru, zbývající kapacita laboratoře bude využita pro veřejný a neziskový sektor.

Pro naplnění obchodního modelu a plného využití potenciálu laboratoře se projekt bude zabývat výzkumem a použitím vhodných technologických řešení pro širokou škálu oborů, jako jsou průmysl, a to především strojírenský, architektura, marketing a koncepční design, historie a také vzdělávání. Tímto způsobem bude TCHK vytvářet systematickou podpůrnou činnost nejen začínajícím podnikatelům, ale i dlouhodobě fungujícím subjektům, které jsou důležitou součástí ekonomické a průmyslové symbiózy na území ČR.

 

Prosím, vyberte si dle zaměření Vaší firmy jedno z uvedených políček (PRŮMYSL, VÝZKUM A VÝVOJ, SLUŽBY, VZDĚLÁVÁNÍ). Po rozkliknutí tohoto políčka se Vám zobrazí dotazník, který prosím vyplňte. Děkujeme.
PRŮMYSL
Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který pomůže TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové nastavit služby v oblasti virtuální a rozšířené reality.

 

 *
 *
Umístění organizace (výběr kraj) *
Setkal jste se již s virtuální nebo rozšířenou realitou přímo ve vašem oboru? *
VR - Virtuální realita je umělé prostředí, které je generované pomocí počítačového výkonu a určeného softwaru. Prezentovaný obsah je podáván uživateli takovým způsobem, že uživatel přijímá virtuální prostředí  jako reálné. Novým trendem virtuální reality je přenášení obsahu díky novým periferiím, a to speciálním brýlím určeným pro VR - HTC Vive, Samsung Gear. Tato technologie může být využita v průmyslu, vzdělávání, výrobě a dalších oborech.
Znáte možnosti virtuální reality? *
Zajímalo by Vás využívání techniky a služeb v oblasti VR/AR na bázi sdílené služby? Tj. pro realizaci řešení byste nedisponovali potřebnou technikou přímo u Vás ve firmě, ale navštěvovali byste specializované pracoviště disponující znalostmi i potřebnou technikou *

PRŮMYSL

PROFILOVÉ SLUŽBY NABÍZENÉ TC HK:
 • Seznámení s virtuální realitou a propojení s partnery se zaměřením na VR v oboru průmyslu (konzultační služba)
 • Revize 3D dat a navržení použití virtuální reality v průmyslu
 • Rendering klasických 3D dat
 • Podpora při návrhu hardware řešení pro využivání VR
 • Scanování požadovaných dat a dodání výstupu
Plánujete zavedení prvků virtuální / rozšířené reality do Vaší výrobní praxe? *
Pokud ano, v jakém časovém horizontu?  *
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Přejeme příjemný den. Tým TC HK
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
VÝZKUM A VÝVOJ
Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který pomůže TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové nastavit služby v oblasti virtuální a rozšířené reality.
 *
 *
Umístění organizace (výběr kraj) *
Setkal jste se již s virtuální nebo rozšířenou realitou přímo ve vašem oboru? *
VR - Virtuální realita je umělé prostředí, které je generované pomocí počítačového výkonu a určeného softwaru. Prezentovaný obsah je podáván uživateli takovým způsobem, že uživatel přijímá virtuální prostředí  jako reálné. Novým trendem virtuální reality je přenášení obsahu díky novým periferiím, a to speciálním brýlím určeným pro VR - HTC Vive, Samsung Gear. Tato technologie může být využita v průmyslu, vzdělávání, výrobě a dalších oborech.
Znáte možnosti virtuální reality? *
Zajímalo by Vás využívání techniky a služeb v oblasti VR/AR na bázi sdílené služby? Tj. pro realizaci řešení byste nedisponovali potřebnou technikou přímo u Vás ve firmě, ale navštěvovali byste specializované pracoviště disponující znalostmi i potřebnou technikou. *

VÝZKUM A VÝVOJ

PROFILOVÉ SLUŽBY NABÍZENÉ TC HK:
 • Seznámení s virtuální realitou a propojení s parnery se zaměřením na VR v oboru výzkumu a vývoje (konzultační služba)
 • Nabídnutí pronájmu technologických novinek pro výzkum a vývoj
 • Rendering klasických 3D dat
 • Propojení na instituce, které nabízejí podporu ve formě grantů a dotací
 • Zpracování individuálního projektu
Plánujete zavedení prvků virtuální / rozšířené reality do Vaší výrobní praxe? *
Pokud ano, v jakém časovém horizontu?  *
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Přejeme příjemný den. Tým TC HK
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
SLUŽBY
Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který pomůže TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové nastavit služby v oblasti virtuální a rozšířené reality.
 *
 *
Umístění organizace (výběr kraj) *
Setkal jste se již s virtuální nebo rozšířenou realitou přímo ve vašem oboru? *
VR - Virtuální realita je umělé prostředí, které je generované pomocí počítačového výkonu a určeného softwaru. Prezentovaný obsah je podáván uživateli takovým způsobem, že uživatel přijímá virtuální prostředí  jako reálné. Novým trendem virtuální reality je přenášení obsahu díky novým periferiím, a to speciálním brýlím určeným pro VR - HTC Vive, Samsung Gear. Tato technologie může být využita v průmyslu, vzdělávání, výrobě a dalších oborech.
Znáte možnosti virtuální reality? *
Zajímalo by Vás využívání techniky a služeb v oblasti VR/AR na bázi sdílené služby? Tj. pro realizaci řešení byste nedisponovali potřebnou technikou přímo u Vás ve firmě, ale navštěvovali byste specializované pracoviště disponující znalostmi i potřebnou technikou *

SLUŽBY

Plánujete zavedení prvků virtuální / rozšířené reality do Vaší výrobní praxe? *
Pokud ano, v jakém časovém horizontu?   *
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Přejeme příjemný den. Tým TC HK
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
VZDĚLÁVÁNÍ
Dobrý den,
rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který pomůže TECHNOLOGICKÉMU CENTRU Hradec Králové nastavit služby v oblasti virtuální a rozšířené reality.
 *
 *
Umístění organizace (výběr kraj) *
Setkal jste se již s virtuální nebo rozšířenou realitou přímo ve vašem oboru? *
VR - Virtuální realita je umělé prostředí, které je generované pomocí počítačového výkonu a určeného softwaru. Prezentovaný obsah je podáván uživateli takovým způsobem, že uživatel přijímá virtuální prostředí  jako reálné. Novým trendem virtuální reality je přenášení obsahu díky novým periferiím, a to speciálním brýlím určeným pro VR - HTC Vive, Samsung Gear. Tato technologie může být využita v průmyslu, vzdělávání, výrobě a dalších oborech.
Znáte možnosti virtuální reality? *
Zajímalo by Vás využívání techniky a služeb v oblasti VR/AR na bázi sdílené služby? Tj. pro realizaci řešení byste nedisponovali potřebnou technikou přímo u Vás ve firmě, ale navštěvovali byste specializované pracoviště disponující znalostmi i potřebnou technikou. *

VZDĚLÁVÁNÍ

PROFILOVÉ SLUŽBY NABÍZENÉ TC HK:
 • Seznámení s virtuální realitou v oblasti vzdělávání (konzultační služba)
 • Školení pedagogů
 • Poskytnutí školicí aplikace
 • Nabídka předem definované banky modelů vhodných pro VR
 • Individuální zpracování obsahu dle osnov
 • Exkurze pro studenty
Plánujete zavedení prvků virtuální / rozšířené reality do Vaší výrobní praxe? *
Pokud ano, v jakém časovém horizontu?   *
Děkujeme za vyplnění dotazníku. Přejeme příjemný den. Tým TC HK
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111