Vyhlášení IV. výzvy CzechDemo+ Prodloužení termínu k podání přihlášek III. výzvy

Agentura CzechInvest vyhlašuje již IV. výzvu interního projektu na podporu Start-upů – aktivity CzechDemo, v rámci, níž se mohou firmy hlásit k účasti na akci CES 2018, Las Vegas. Současně je prodloužen termín pro podávání přihlášek na akce Slush 2017, Helsinki a Web Summit 2017, Lisabon.

 

Přihlášky lze podat v těchto termínech:

16. srpna - 29. srpna 2017 (Slush a Web Summit 2017)

10. září - 27. září 2017 (CES 2018)

Detailnější informace (text Nabídky zvýhodněných služeb, přihlášku apod.) najdete zde http://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvyhttp://www.podporastartupu.cz/projekty/czechdemo/

Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.