Navazujeme spolupráci s úspěšným zahraničním partnerem
Dne 21. 1. 2016 uzavřelo TC HK memorandum o spolupráci s významným německým institutem Fraunhofer-Gesellschaft . Budoucí spolupráce TC HK s jednou z hlavních světových organizací v oblasti aplikovaného výzkumu může vygenerovat velice zajímavé výstupy včetně vstupu regionálních firem na německý trh.
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.