TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

O nás

Jsme obecně prospěšná společnost založená Statutárním městem Hradec Králové. Poskytujeme pomoc jak začínajícím, tak již zkušeným podnikatelům. Prostřednictvím našich služeb podporujeme a rozvíjíme inovační aktivity našich klientů. Společnostem s inovačním potenciálem nabízíme pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb. Poskytujeme konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany. Pomáháme se zaváděním výsledků výzkumu a vývoje do praktického využití. Jsme u růstu společností a u jejich vstupu na zahraniční trhy.
Začínajícím podnikatelům přinášíme jedinečné příležitosti prostřednictvím našich projektů, na kterých spolupracujeme s místními i mezinárodními partnery. Veškeré aktivity směrujeme k podpoře rozvoje podnikatelského prostření v Hradci Králové, Královéhradeckém kraji a v celé České republice. Úzce rovněž spolupracujeme s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy.
Naším cílem je ulehčit začínajícím firmám vstup do podnikání, pomoci překlenout první léta existence, získat zákazníky a stát se prosperujícími společnostmi generujícími zisk a další pracovní místa.  Svým klientům pomáháme v růstu a prosperitě.  

Historie

2006  - Založení společnosti TECHNOLOGICKÉ CENTRUM o.p.s. (dále jen TC HK)
2007  - Rekonstrukce objektu bývalé vojenské jídelny na hradeckém letišti (financované projektem OPPP). Tato budova se později stane sídlem TC HK
2008  - TC HK oficiálně zahájilo provoz v nové budově (24. 6. 2008). V roce 2008 se TC HK stalo členem Společnosti věděckotechnických parků ČR, Hospodářské komory ČR, Hradeckého IT Klastru a klastru OMNIPACK.
2009  - TC HK se podílí na tvorbě Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. TC HK rozvíjí dále své činnosti a zapojuje se do projektu, jehož cílem je propojit české a polské firmy v příhraničních regionech (OP Přeshraniční spolupráce)
2010  - TC HK se stává v pořadím druhým Microsoft Inovačním centrem v ČR. Dochází k převodu zakladatelských práv na Statutární město Hradec Králové. TC HK podporuje realizaci prvního kola inovačních voucherů v regionu. Zároveň budova TC HK je plně obsazena, což vede ke snaze získat podporu zakladatele pro rozvojový projekt TC HK.
2011  - TC HK úspěšně žádalo o finanční prostředky z EU na aktivity podporující začínající podnikatele. Byly schváleny 4 projekty s dobou realizace 3 roky.
2012  - TC HK výrazně navyšuje počet akcí pro začínající podnikatele. Tato aktivita nese své ovoce a TC HK dopomáhá k zafinancování společnosti Designeros s.r.o. TC HK se stává regionálním skautem v rámci programu Czechekosystem, který je realizován agenturou CzechInvest. V tomto roce také TC HK zpracovává "Analýzu 6 progresivních odvětví Královéhradeckého kraje pro Centrum evropského projektování.
2013  - Otevření coworkingového centra "Coolworking" ve spolupráci s ČSOB. TC HK zpracovává Analýzu podnikatelského podnikatelského prostředí pro město Hradec Králové. TC HK realizuje mentoring v oblasti transferu technologií pro Vysokou školu báňskou v Ostravě.
2014  -  Zahájení spolupráce s Úřadem práce na projektu podnikatelského koučinku.
 2015 -  TC HK vstoupilo do sítě EBN.

Reference

Fotogalerie

Mediální výstupy

Ke stažení

Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111