TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

MEPKIT

MEzinárodní Partnerství pro Konkurenceschopnost v IT

CZ.1.07/2.4.00/17.0120

mepkit

Projekt byl realizován za účelem podpory studentských týmů či akademických pracovníků formou vedení jejich inovativních projektů. V rámci projektu byla realizována pravidelná interaktivní setkání, semináře, krátké odborné stáže a individuální konzultace. Studenti měli možnost vyzkoušet si vedení skutečných projektů pod dohledem odborníků z již zavedených firem.

 

Projekt byl zaměřen na spolupráci více typů organizací (vzdělávací instituce, podnikatelské inkubátory a firmy). Smyslem bylo přinést inovativní přístupy pro každou ze zúčastněných organizací. Po ukončení projektu zúčastněné univerzity zapracovaly získané zkušenosti do svých výukových metodik a nadále rozvíjí svou spolupráci s aplikační sférou. Výsledkem celého projektu bylo zviditelnění českých studentských projektů v tuzemsku i zahraničí prostřednistvím kompaktního programu na podporu jejich dalšího podnikatelského i osobního rozvoje.

 
Za celý projekt jsme realizovali celkem 87 akcí pro cílovou skupinu. Jednalo se především o business školení na různá témata (Microsoft Business Academy, Starcube, Bootcamp apod.), technické školení (Hands on Lab, Hackaton) a prezentace podnikatelských záměrů (MIC MINUTES, Investor Pitch). Vzniklo také 24 inovativních produktů. Poslední aktivitou projektu byla realizace stáží a to jak pro realizační tým, tak pro studenty. Cílem stáží byla především výměna know-how a navázání spolupráce se zahraničními pracovišti podobného typu. Naopak studentské stáže ve firmách měly pomoci studentům k většímu uplatnění na trhu práce. Celkem bylo realizováno 24 stáží. Závěrečnou konferenci projektu, nazvanou Hradecký Startovač, navštívilo přes 100 účastníků. Konference s doprovodným programem se věnovala best practices.
 

Vedoucí partner projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Ostatní partneři projektu:

Jihomoravské inovační centrum, zájmové sdružení právnických osob
Univerzita Hradec Králové
Masarykova univerzita v Brně
Microsoft s. r. o. (nefinanční partner)
Czech ICT alliance (nefinanční partner)

 
Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 16. 5. 2011
Ukončení projektu: 15. 5. 2014
Trvání projektu: 36 měsíců

 
Finanční zajištění:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Rozpočet TC HK:
4 523 342,11 Kč
 

Další výstupy projektu

Na co myslet, než začneme podnikat (příručka pro podnikatele)
Bez nzvu-1
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111