Technologické centrum Hradec Králové
Domovská stránka > Akce > Problematika smluv a smluvního zajištění

Problematika smluv a smluvního zajištění

Název akce: Problematika smluv a smluvního zajištění
Termín akce: 25. 3. 2013
Začátek: 10.00

Jedním z nejčastějších způsobů nakládání s právy či povinnostmi je vzájemný a obsahově shodný projev vůle více stran - smlouva. Nejinak je tomu také v oblasti transferu technologií, kde valná většina dispozic s duševním vlastnictvím probíhá převážně na smluvním základě. Praktický seminář bude věnován úvahám nad volbou vhodného smluvního typu, kritériím třídění duševního vlastnictví (ve vazbě na závazkové právo) a detailnějšímu přiblížení jednotlivých smluvních typů. Seminář se bude věnovat zejména licenční smlouvě, smlouvě o dílo a některým z užívaných variací smluv nepojmenovaných. Stranou pozornosti nezůstane ani oblast zvýšení bonity smluvených práv prostřednictvím zajištění konkrétních závazků. Přihlaste se zasláním e-mailu na adresu kucerova@inovacentrum.cvut.cz


Zdarma Vás budeme informovat o akcích v TECHNOLOGICKÉM CENTRU.
Vložte svoji e-mailovou adresu
a žádná důležitá informace Vám již neunikne.
Partneři
Město Hradec Králové
Univerzita Hradec Králové
EPIS
Microsoft
HIT Klastr
Czech ICT Alliance
Český klub podnikatelů
SVTP
Komora
© 2011 | TC Hradec Králové, o.p.s. | Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové | +420 495 077 111 | info@tchk.cz


Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení