TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

Inkubační program

Teamwork and team spirit - Hands piled on top of one another.
Inkubační program je poskytován zejména začínajícím živnostníkům, malým a středním firmám s maximálně dvouletou historií. Důležitou podmínkou je zaměření na pokročilé výrobky, technologie a služby s potenciálem dalšího inovačního vývoje.

Každý uchazeč je povinen:

 • Vyplnit Žádost o přijetí do podnikatelského inkubátoru TC HK
 • Absolvovat strukturovaný rozhovor
 • Zpracovat podnikatelský záměr dle minimální požadované struktury
 • Mít ochotu investovat vlastní finanční prostředky
 • Být schopen sestavit kvalitní management
 • Stanovit předpokládanou délku setrvání v podnikatelském inkubátoru
 • Stanovit předpokládaný počet nově vytvořených pracovních míst

Rozhodovací proces přijetí do podnikatelského inkubátoru:

 • První kontakt
 • Strukturovaný pohovor
 • Předložení a následné posouzení podnikatelského záměru
 • Přijetí firmy / projektu do inkubačního režimu

Inkubační režim:

 • Poradenství, konzultace
Inkubované firmy získají od týmu TC HK bezplatnou konzultace v rozsahu 5h. Předmětem konzultace je: založení firmy, marketing a budování image firmy, základy průmyslově právní ochrany, dotační poradenství, poradenství v oblasti financování podnikatelského záměru, asistence při vyhledávání partnerů, investorů, networking.
 • Prostory
Inkubovaná firma má možnost pronajímat si kancelářské prostory či provozní bloky za zvýhodněné nájemné. Výše nájemného roste každým rokem tak, aby ukončením třetího (resp. posledního) roku dosahovala výše aktuálního komerčního nájemného objektu VTP. Sleva na nájemné v prvním roce činí 50% z komerční ceny. S inkubovanou společností je sepsána „Podnájemní smlouva“ s dotovaným nájemným na období 1 roku. Nový klient má možnost umístění sídla firmy ve VTP, a to i po uplynutí inkubační doby.

Povinnosti inkubované společnosti:

Inkubovaná společnost je povinna ve svém ročním inkubačním režimu vykazovat jistou aktivitu. Na začátku spolupráce jsou stanoveny dohodnuté indikátory a metriky, které by měla společnost v prvním roce splnit. Konkrétní podoba se odvíjí dle inovačního potenciálu, kontextu zaměření na aktivity TC HK a daných možnostech společnosti. Jako povinným indikátorem může být např.: účast na soutěži vyhlášené TC HK; prezentace v rámci BestPractices nebo Case Studies, spolupráce s vědeckovýzkumnou organizací či VŠ. Doporučenou metriku může představovat určitý počet vytvořených pracovních míst nebo inovativních produktů / služeb, počet realizovaných zakázek, počet objednávek na příští období. Metriky může navrhnout i samotný žadatel.

Pravidelná komunikace s inkubovanými společnostmi:

Inkubovaná společnost se pravidelně schází se svým garantem z týmu TC HK (četnost cca 1 měsíčně). Čtvrtletně pak dochází k setkávání s vedením TC HK, kdy obě strany konzultují dosavadní vývoj.

Roční evaluace inkubované společnosti:

Před ukončením ročního inkubačního režimu dochází k tzv. evaluaci, tedy osobnímu setkání obou stran za účelem zhodnocení splnění indikátorů a metrik. Zhodnocení uplynulého inkubačního období, zda splnilo inkubační období očekávání, doporučení a připomínky obou stran. V kladném případě úprava inkubační podpory, stanovení aktivit korespondujících s TC HK v následujícím inkubační období (indikátory a doporučené metriky). V záporném případě ukončení spolupráce.

Prodloužení inkubačního režimu:

Společnostem, které se úspěšně rozvíjejí, je na základě kladného vyhodnocení pokroku v rámci ročního plánu, nabídnuto pokračování v inkubační péči včetně prodloužení podnájemní smlouvy na dalších 12 měsíců. Sleva na nájemném v druhém inkubačním období činí 35 %, ve třetím 20 %. Pokud společnost již nesplňuje inkubační podmínky nebo není schopna dodržet stanovené indikátory a metriky, pak je společnosti navržena podnájemní smlouva za standardních komerčních podmínek.
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Jiří Štěpán
734 640 639
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111