TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové
Zpět na přehled

Veletrh Inventions Geneva

Česká oficiální účast na veletrhu International Exhibition of Inventions GENEVA 2016

Ve dnech 13. – 17. 4. 2016 se pod záštitou švýcarské vlády, Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a města Ženevy koná již 44. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a nových technologií International Exhibition of Inventions GENEVA 2016. Jedná se o jediný veletrh svého druhu v Evropě, který nabízí vystavovatelům ze soukromého sektoru, vědecké a akademické komunity i vládních institucí z celého světa příležitost setkat se s investory a obchodními a průmyslovými agenty.

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zařadilo tuto akci do plánu Českých oficiálních účastí pro rok 2016, se českým vynálezcům (fyzickým i právnickým osobám) nabízí jedinečná možnost zúčastnit se s podporou státu, a tedy v rámci společné expozice pod hlavičkou ČR a MPO, této výjimečné akce.

 

Níže jsou uvedeny všechny informace o veletrhu a o podmínkách a míře podpory poskytované MPO. V případě zájmu o účast nebo další informace se prosím obracejte na příslušného projektového manažera MPO (Ing. Lenka Koucká, tel: 224 852 745, koucka@mpo.cz)

 

Jaká jsou specifika veletrhu?

- Každému vystavovateli hradí MPO registrační poplatek pouze za jeden vynález

- Každý vystavovatel musí mít Práva duševního vlastnictví u svého vynálezu,tzn. vynález musí být chráněn patentem či jiným právem duševního vlastnictví uděleného v ČR nebo EU

- Vynález je na této výstavě představen poprvé

- Veškeré podmínky týkající se vynálezu po jeho akceptování komisí veletržního výboru musí být dodrženy vystavovatelem, jinak platí veškeré penále a postihy (např. při zrušení účasti před poslední registrací zaplatí 50% z fakturační částky, po poslední registraci zaplatí celou fakturu poplatku za přijetí vynálezu). Vystavovatel musí dodržet instrukce veletržní správy ohledně data stavby a demontáže stánku, a především kdy lze odvézt vynález a kdy musí být přivezen na stánek (jinak platí vystavovatel penále), za odcizení vynálezu nebude zodpovědná veletr. správa, ale vlastník vynálezu.

 

S jakými náklady musí počítat vystavovatel?

Vystavovatel si hradí alikvotní příspěvek na spotřebu energií a vody, úklid, vybavení společných prostor, vlastní grafiku, stůl a židle, osobní náklady (doprava, diety, hotel), případně individuální požadavky na vybavení vlastní části expozice.

 

Jak je možné se přihlásit?

V případě zájmu o účast na tomto veletrhu v rámci společné expozice ČR, je potřeba vyplnit přiloženou přihlášku a zaslat ji co nejdříve písemně na obecnou adresu MPO uvedenou dole na přihlášce.

Společně s přihláškou MPO každá vystavující firma vyplní Entry form (viz příloha) pouze na jeden vynález a pošle její originál do konce října 2015 na MPO (na níže uvedenou adresu a jméno). V přihlášce vyplní všechny údaje a také klasifikaci vynálezu dle obchodních podmínek umístěných na webu tohoto veletrhu. Poté Vám bude na základě kurátorského výběhu potvrzeno, že Vaše přihláška (Entry form) byla zaslána komisi veletržní správy v Ženevě k odsouhlasení.

 

Kapacita účastníků je omezena.

 

Více informací o programu českých oficiálních účastí včetně tiskových zpráv z proběhlých akcí a fotogalerie můžete získat na webu: http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/statni-podpora-exportu/veletrhy-a-vystavy.html

 

Zároveň veškeré další údaje k veletrhu najdete na:  www.inventions-geneva.ch
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111