TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové

CEPIN

CEntrum Pro INovace v biomedicíně

CZ.1.07/2.4.00/17.0115

 cepin
Hlavním cílem projektu CEPIN bylo vytvoření fungující sítě partnerů, zejména z oblasti biomedicíny a usnadnění jejich vzájemné spolupráce v oblasti transferu informací, zvýšení informovanosti o tom, jakými aktivitami se zabývají hlavní projektoví partneři a zvýšení povědomosti o aktivitách firem působících v oblasti biomedicíny. Projekt kladl důraz na maximální možné využití spolupráce partnerů a dalších účastníků projektu pro přenos výsledků výzkumu do praxe a naopak pro přenos potřeb z praxe k vědeckému zkoumání.
 

Chod projektu zaštítila kancelář projektové podpory, umístěna v sídle Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Veškeré aktivity projektu byly komunikovány webových stránkách projektu. Stránky přinášely zájemcům informace o uskutečněných stážích, konaných konferencích, o možnostech navázání spolupráce mezi firmami a akademickou sférou.

 

Díky projektu bylo realizovány stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků členů sítě mezi sebou navzájem, stáže projektových manažerů a kontaktních pracovníků v Centrech typu „Office  of technology transfer“ nebo „Project office“ v zahraničí, stáže vědeckých pracovníků a studentů PhD v zahraničí a stáže vědeckých pracovníků aplikační sféry u členů sítě a naopak studentů PhD a vědců v podnicích.

 
Během realizace projektu se uskutečnily 3 výroční konference pořádané partnery sítě a za účasti zástupců spolupracujících firem a zahraničních institucí.
 
První konference se uskutečnila dne 24.11.2011 v budově Výukového centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Přednášející představili výzkumnou činnost partnerů, úlohu partnera v projektu CEPIN a návrh možné spolupráce partnerů se zúčastněnými firmami. V odpoledním bloku prezentovali své příspěvky účastníci zahraničních stáží.
 

Druhá konference se uskutečnila dne 20.11.2012, opět ve Výukovém centru. Hlavním cílem bylo představení vybraných projektů spolupráce mezi partnery a výzkumnými firmami, účastníci stáží představili své poznatky z absolvovaných stáží. Na akci vystoupil zahraniční odborník pro oblast transferu technologií, prof. Dieter Falkenhagen z Donau Uvivesität Krems, Rakousko. V rámci doprovodného programu se uskutečnily workshopy postdoktorandů Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

 

Závěrečná konference s názvem "Inovace v biomedicíně" se uskutečnila 12. 11. 2013.  Shrnula úspěšný projekt, za kterým stojí více než 200 tuzemských a zahraničních stáží. Konference přinesla poznatky o možnostech a transferu vědeckých poznatků do komerční sféry v českém a britském prostředí, své zkušenosti přednesli zahraniční odborníci na transfer technologií. Přednášky na téma Horizont 2020 a Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání přiblížily budoucnost projektů vědy a výzkumu. Další část konference pojednávala o biomedicíně v Královéhradeckém kraji.

 
Vedoucí partner projektu:

Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Ostatní partneři projektu:

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o. p. s.

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové,

Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové,
Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu,
Fakultní nemocnice Hradec Králové
 
Harmonogram projektu:

Zahájení projektu: 1. 6. 2011
Ukončení projektu: 31. 5. 2014
Trvání projektu: 36 měsíců

 
Finanční zajištění:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 
Rozpočet TC HK:
807 840,00 Kč
 
Výstupy projektu
zprávy ze stáží a odborných praxí
 
Kontaktní osoba:
Ing. Veronika Špačková
724 372 818
 
 
 
 
Bez nzvu-1
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail

Kde nás najdete

- pokud k nám jedete autem, zadejte do navigace:

LETIŠTĚ HRADEC KRÁLOVÉ

 adresa    TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, o.p.s.
Piletická 486/19 - letiště, 503 41 Hradec Králové
email    info@tchk.cz
telefon   +420 495 077 111